Elsa feels like she is the only person in the whole world who hasn’t lost one of her milk teeth. One day it happens! She waits for the tooth fairy to arrive and, by magic, turn the tooth into a little gold coin. But when the tooth fairy finally arrives, she is very ditzy and misplaces the tooth. DLElsa känner sig som den enda i hela världen, som inte tappat någon tand. Så en dag händer det! Hon väntar på att tandfen ska komma och förvandla tanden till ett guldmynt. Men när tandfen väl kommer, är hon helt vimsig och tappar bort tanden. DL