Greed and overfishing are the themes in this sympathetic Norwegian animation. Elias, the rescue boat, works in the waters around Lofoten and comes to the rescue of a fisherman at sea when the winds get too strong. Out at sea, the power-thirsty Polar Queen is building a fish factory. This is an exciting story about friendship, with a narrative paced like a serene ocean.  Based on the popular books by Sigurd Slåttebrekk. AHDet handlar om girighet och rovfiske i sympatiska norska animationen ”Elias och jakten på havets guld”. Handlingen är förlagd till vattnen i trakterna av Lofoten i norr, där Elias arbetar som räddningsbåt, när det blåser hårda vindar för fiskarna. Ute till havs byggs en fiskfabrik av den härsklystna Polardrottningen. En spännande historia om vänskap med ett berättartempo, som andas lika lugnt som det rofyllda havet. Bygger på populära böcker av Sigurd Slåttebrekk. AH