Rachel lives with her family in an isolated Mormon village in Utah. When, one day, she discovers that she is pregnant, she gets the idea that it is because she unlawfully listened to music. She heads to the big city in search of the music’s composer who she feels must be the father of the child. The encounter with the modern world is more than she could have ever expected it and she is soon going home to come to terms with her upbringing. JJRachel lever med sin familj i en isolerad mormonsk by i Utah. När hon en dag upptäcker att hon är gravid, får hon för sig att det måste bero på att hon otillåtet lyssnat på musik. Hon ger sig av till storstaden på jakt efter musikens upphovsmakare, som måste vara far till barnet. Mötet med civilisationen blir mer än vad hon kunnat vänta sig och snart far hon tillbaka till sin familj för att göra upp med sitt ursprung. JJ