The American High-School movie is almost a genre in its own right but ”Easy A” is told in an unusually direct way. It starts with 17-year old Olive being pressured by her friend to tell a white lie about having had sex at the weekend. Suddenly, rumours are spreading fast around the school and a funny and well-writen comedy takes shape. However, there is also a serious undertone regarding questions around sex/love, gay/straight and the roles that parents and school play in young people’s lives. Fresh and funny. AHAmerikansk high-school-film är nästan att betrakta som en egen genre men ”Easy A” är ovanligt rättframt berättad. Det börjar med att sjuttonåriga Olive pressas till en vit lögn av sin kompis om att hon haft sex i helgen – och vips är ryktet igång över hela skolan och en rolig, välskriven komedi är igång. Men det finns allvar i botten runt frågor som kärlek/sex, hetero/homosexuell samt föräldrars roll och skolans ansvar i ungas liv. Fräsigt och kul. AH