Fourteen-year-old Hirut is on her way home from school when she is kidnapped to be placed into forced marriage. During an escape attempt she fires a gun and now faces the death penalty. A young lawyer puts his reputation on the line when she fights for Hirut’s life by claiming that she acted in self-defense. This is Ethiopia’s Oscar’s submission, based on a real court case. It highlights the patriarchal structures in Ethiopia and the vulnerable situation that faces many girls in the world todayFjortonåriga Hirut är på väg hem från skolan då hon kidnappas för att ingå tvångsäktenskap. Vid ett flyktförsök avlossar hon ett vapen och riskerar nu dödsstraff. En tillrest ung advokat sätter hela sitt anseende på spel då hon kämpar för Hiruts liv genom att hävda att hon handlat i självförsvar. Etiopiens Oscarsbidrag bygger på ett verkligt rättsfall och belyser de patriarkala strukturerna i Etiopien och den utsatta situation som många flickor i världen befinner sig i.