Mia and Mirjam are both fourteen and live in a really dull town. They are not particularly grown up but are practicing at becoming so. When Mirjam meets an older man, Mia and their mutual friend Karl try to talk her out of it. Mia has a father who drinks a bit too much. Tumultuous emotions, strong friendship and the mysteries of teenage years are depicted in a way that takes Swedish youth film to new heights.Mia och Mirjam är fjorton år och bor i en aptrist håla. De är inte särskilt vuxna men övar på att bli det. Mirjam träffar en äldre man och Mia och deras gemensamma kompis Karl jobbar på att få henne på andra tankar. Mia har en pappa som dricker lite för mycket. Omvälvande känslor, stark vänskap och tonårens mysterier skildras på ett sätt som tar svensk ungdomsfilm till nya höjder.