[:en]One day, Bastian finds an interesting book, The NeverEnding Story, at the local secondhand book shop. Shut away inside the school attic, he starts to read and is transported to the mythical land of Fantasia, which is threatened with destruction by a great Nothing. The warrior Atreyu is dispatched on an important mission to save Fantasia and the sick Childlike Empress. Re-release of the masterful fantasy classic from 1984, based on Michael Ende’s book. DL

Friendship, tales & adventures, identity[:sv]En dag hittar Bastian en intressant bok, Den oändliga historien, i det lokala antikvariatet. Instängd på skolans vind börjar han läsa och förflyttas till landet Fantásien som håller på att förgöras av ett stort Ingenting. Krigaren Atreyu skickas ut på ett viktigt uppdrag att rädda Fantásien och den sjuka barnkejsarinnan. Nypremiär av den mästerliga fantasy­ klassikern från 1984 baserad på Michael Endes bok. DL

VÄNSKAP, SAGOR & ÄVENTYR, IDENTITET[:]