Teenage brothers Danny and William usually disagree about everything. This all changes when predators attack their city and they are forced to hide in the sewers to escape the predators’ clutches. Danny thinks they will be safe if they stay put, while William insists that they should go and look for their mother. Without their parents and no electricity, food or water the two brothers now need to work together to escape the predators.Tonårsbröderna Danny och William är för det mesta oense om allt vilket förändras när rovdjur angriper deras stad och de tvingas gömma sig nere i källaren för att undgå skräcködlornas klor. Danny tycker att det är säkrast om de stannar kvar medan William insisterar på att de ska leta efter deras mamma. Utan sina föräldrar, el, vatten och mat tvingas bröderna nu samarbeta om allt för att undgå inkräktarna.