By a pond in the forest, a little beaver accidently destroys the animal kingdom. Greed can cause problems! All because one beaver dreams of having the biggest dam in the world. A film about how damage to the environment will often become apparent only once it’s too late. HSVid en damm i skogen råkar en liten bäver med hjälp av slumpen rasera djurens hela värld. Men oj, så girighet kan ställa till det! Allt på grund av en dröm om världens största damm. En film om miljöförstöringens konsekvenser, som allt för ofta inte upptäcks förrän det är för sent. HS