He so badly wants to be near the person he’s not allowed to be near. To add insult to injury, his best friend – who is also the one he’s pining for – humiliates him. A film about unrequited love, loneliness and hopelessness in the darkness of Norwegian winters. A beutifully told story that goes straight to your heart. HSHan vill så gärna vara nära den han inte får. Som salt på såren blir han förödmjukad av sin bäste vän som dessutom är den han suktar efter. En film om obesvarad kärlek, ensamhet och hopplöshet i det norska vintermörkret. En vackert komponerad berättelse som går rakt in i hjärtat. HS