Eleven-year-old Skunk lives in a terraced house in north London where, one day, she witnesses one neighbour assaulting another. It it the start of a tumultuous period where lies are revealed and loyalty is put to the test. Much of what Skunk has taken for granted is turned upside-down. A brave, touching and loving film about goodness, that is not always enough, and evil that is always the result of unfortunate circumstances. MJ11-åriga Skunk bor i ett radhusområde i norra London. En dag
bevittnar hon hur en granne misshandlar en annan. Det blir startpunkten
för en omtumlande period då lögner avslöjas och lojalitet
sätts på prov och som ställer mycket av det som Skunk tagit för givet
på ända. En modig, gripande och kärleksfull film om godhet som
inte alltid räcker till och ondska som alltid är resultatet av olyckliga
omständigheter. MJ