Twenty-year old Teena R. Brandon arrives in the agricultural town, Fall City. She is a transsexual. She dresses as a man and assumes the identity of Brandon, a charismatic young man who many of the area’s young women are drawn to. Brandon starts hanging out with John and Tom. A girl, Lana, is also part of the gang and Brandon falls in love with her. Lana accepts Brandon for who he is and together they dream of another life. But there are consequences. CTill lantbrukssamhället Fall City kommer 20-åriga Teena R. Brandon. Hon är transsexuell, klär sig som man, antar identiteten Brandon och blir en karismatisk yngling, som många av traktens unga kvinnor dras till. Brandon börjar umgås med John och Tom och i gänget ingår även Lana som Brandon blir förälskad i. Lana accepterar Brandon för den han är och tillsammans drömmer de om ett annat liv, vilket får konsekvenser. CG