[:en]This documentary tells the rather fantastic story of how Sadaf Rahimi from Afghanistan became the country’s best female boxer. Sadaf’s idol is boxer Laila Ali, daughter of Muhammad Ali, and her aim is to just as good. It can feel like a long journey when Sadaf’s reality is that Afghani girls have to fight for equality and their right to freedom of choice. MMR

Equality, sport, human rights

Q&A[:sv]Denna dokumentärfilm är en smått fantastisk historia om hur Sadaf Rahimi blev Afghanistans bästa kvinnliga boxare. Sadafs idol är boxaren Laila Ali, dotter till Muhammed Ali och hon vill bli lika bra som henne. Vägen dit kan vara lång när Sadafs vardag består av att afghanska tjejer måste kämpa för jämlikhet och rätten till valfrihet. MMR

JÄMSTÄLLDHET, IDROTT, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

samtal[:]