How much are we willing to risk for someone else? When do we have the courage to say no? What is it that makes us human in inhuman conditions? German Liesel is housed with a foster family during World War II. A Jewish man is hiding in the basement. He becomes Liesel’s friend. The Book Thief, based on Mark Zusak’s amazing book, is a strong and exciting film about everyday courage and the power of imagination.Hur mycket är vi beredda att riskera för någon annan? När har vi modet att säga nej? Vad är det som gör oss till människor under omänskliga förhållanden? Tyska Liesel är inhyst hos en fosterfamilj under andra världskriget. I källaren göms en judisk man som blir hennes vän. Boktjuven är en stark och spännande film om civilkurage och fantasins kraft baserad på Markus Zusaks fantastiska bok.