Malin Andersson continues to follow Julia and Johanna, two girls she made a short film about a few years ago.  As children they were kidnapped and abused in their home country of Azerbaijan. They fled then to Sweden.  Their close relationship has helped them a lot in life. Now they are to part ways as Johanna is moving to study at university and Julia is moving in with a guy. A fine film about sisterhood, vulnerability and courage.
The screening is followed by a conversation with Malin Andersson and Julia Yunusova.Malin Andersson fortsätter följa Julia och Johanna som hon gjorde en kortfilm om Johanna och Julia för några år sedan. Som barn blev de kidnappade och utsatta för övergrepp i hemlandet Azerbajdzjan och flydde därefter till Sverige. Deras nära relation har hjälpt dem mycket. Nu skiljs deras vägar åt när Johanna flyttar för att plugga på högskolan och Julia flyttar ihop med en kille. Fint om syskonskap, utsatthet och mod.

Filmvisningen följs av ett samtal med Malin Andersson och Julia Yunusova.