What opportunities do young people have to influence things and make their voices heard? In 55 Dreams North, young people from Malmö talk openly about how they see their current situation and their future. The result is an exciting insight into their experiences, thoughts and dreams.

Q&A
After the performance, creators and cast will be on hand to discuss the question which is central to the film.
DEMOCRACY, SOCIAL ISSUES, SCHOOLVilka möjligheter har unga att påverka och göra sina röster hörda? I Bland höghus och paraboler får Malmöungdomar berätta fritt hur de ser på sin nuvarande situation och sin framtid. Resultatet är en spännande inblick i deras erfarenheter, tankar och drömmar.

samtal
REGISSÖREN RAFAEL DEUGENIO OCH ANDRA MEDVERKANDE SAMTALAR MED PUBLIKEN EFTER FILMEN!
DEMOKRATI, SAMHÄLLSFRÅGOR, SKOLA