Kristin and Andrea are two young girls who, outwardly, look the total opposite of each other: one is extroverted, attractive and successful; the other brooding, headstrong and doesn’t care about the outside world. When their paths cross, a strong friendship / love slowly grows without either of them wanting to admit it, either to the world or to themselves. A stylish, funny and refreshing film about (in)dependence with strong Show Me Love-vibes. MJKristin och Andrea är två unga tjejer som utåt sett är diametralt olika.
Den ena utåtlevande, snygg och framgångsrik. Den andra grubblande,
egensinnig och obrydd om omvärlden. När deras vägar möts börjar en
stark vänskap/kärlek sakteliga växa utan att någon av dem vill erkänna
det vare sig inför omvärlden eller sig själva. En snygg, rolig och uppfriskande
film om (o)beroende med starka “Fucking Åmål”-vibbar. MJ