Billy pretends to be unwell so that he can stay home alone. Out in the woods, Billy has an imaginary world that he wants to keep to himself. In his world, he pretends to be a soldier whose assignment is to face his own fears. Billy & Chuck is a little war adventure with fantastic music and great imagination. TSSBilly låtsas vara sjuk så att han får stanna hemma ensam. Ute i skogen har nämligen Billy en hel fantasivärld som han vill ha för sig själv. Där leker han soldat med uppdrag att möta sin egen rädsla. Billy och Chuck är ett litet krigsäventyr med fantastisk musik och stor fantasi. TSS