Eleven year old Georgie manages to steal a football from the legendary Manchester United coach Sir Matt Busby. When their paths cross again, Busby realises that Georgie has a great talent for football and decides to manage Georgie’s team. However it’s not just about talent; one also has to believe in one’s ability to succeed.
JJ

11-åriga Georige lyckas knycka en fotboll av ingen mindre än den legendariska Manchester United-tränaren Sir Matt Busby. När deras vägar möts igen upptäcker Busby att Georgie har en fantastisk talang för fotboll och bestämmer sig för att träna hans lag. Men allt handlar inte om att vara talangfull. En måste också tro på sin förmåga för att lyckas.
JJ