Dolores and Gunellen are very different from one another, but best friends anyway. When Gunellen wants to leave and travel the world, Dolores attempts to keep her where she is by telling all she knows about life, love, hair, death and poo. Based on the well-known and well-loved books by Swedish children’s author Pernilla Stalfelt, this is an animated film which many children will be able to relate to, at the same time as it sparks off new ideas and a good deal of laughter. DL

Existential questions, being human, loveDolores och Gunellen är väldigt olika varandra, men ändå bästa vänner. När Gunellen vill ut och resa i världen försöker Dolores få henne att stanna kvar genom att berätta allt hon vet om livet, kärlek, hår, döden och bajs. Fritt efter Pernilla Stalfelts välkända och älskade böcker kommer en animerad film som lär få många barn att känna igen sig, få nya tankar och säkert en och annan att kikna av skratt.

LIVSFRÅGOR MÄNNISKAN KÄRLEK