Many orphaned Korean children were adopted by European families in the the 1970s. Jung is one of these children and this is his own story about a young boy’s upbringing and his split identity. He decides to find his roots as he has never been able to shake the feeling that he is a little bit different, despite the love he gets from his family. A nice mix of animation and documentaries from Korea. CGMånga föräldralösa koreanska barn adopteras av europeiska familjer under 1970-talet. Jung är en av dem och det är hans personliga berättelse om en ung pojkes uppväxt och kluvna identitet. Han beslutar sig för att återvända för att söka sina rötter, eftersom han trots kärlek från familjen, aldrig kan bli kvitt känslan att vara lite annorlunda. Fin blandning av animation och dokumentära inslag från Korea. CG