[:en]In the third and final film about Pelle, alias Antboy (the previous instalments were shown at BUFF 2014 and BUFF 2015 respectively), the young superhero starts to doubt himself. A new, cool superhero has emerged and his arch enemy is on the loose again. Suddenly, Pelle, who was considering hanging up his costume once and for all, has much to do. What if no one likes him any more? Is what other people think really so important? Exciting and well-made. DL

Identity, tales & adventures, friendship[:sv]I den tredje och sista filmen om Pelle aka Antboy (de tidigare filmerna visades på BUFF 2014 respektive 2015) börjar den unge superhjälten tvivla på sig själv. En ny cool superhjälte har dykt upp och den värsta skurken är åter på fri fot. Plötsligt får Pelle, som hade funderingar på att lägga superhjältekostymen på hyllan, mycket att göra. Tänk om ingen gillar honom längre? Är det egentligen så viktigt vad andra tycker? Välg jord och spännande. DL

IDENTITET, SAGOR & ÄVENTYR, VÄNSKAP[:]