Get ready for this year’s most brutal BUFF-experience! Alejandra and her father have moved to start a new life after her mother’s death. It turns out to be difficult. Alejandra falls victim to peer pressure and is subjected to systematic bullying. She hides the truth about what’s going on from her father. A very strong film that, with its charged atmosphere and painfully honest cruelty, leaves no one untouched. DLGör dig redo för årets brutalaste BUFF-upplevelse! Alejandra och hennes pappa har flyttat och ska försöka starta ett nytt liv efter mammans bortgång. Det visar sig inte bli enkelt. Alejandra blir offer för grupptryck och utsätts för systematisk mobbning. Hon döljer för pappan vad som pågår. En mycket stark film som med sin laddade stämning och plågsamt ärliga grymhet inte lämnar någon oberörd. DL