It’s not easy to be a swallow. Dangers lurk along the flight back from Africa. The weather is always bad and not the way it used to be. In the past a swallow could nest in swept chimneys but now it has find other places to make a home, such as in a barn. The weirdest thing is that the barn door is closed at night. TSSDet är inte lätt att vara en ladusvala. Faror lurar överallt på vägen hem från Afrika. Vädret är alltid dåligt och inte som det en gång var. Förr kunde den bygga bo i sotade skorstenar men nu måste den hitta andra ställen. Det konstigaste av allt är att dörren till ladan är stängd på kvällen. TSS