All we share
SWEDEN 2014 | DIRECTOR: JERRY CARLSSON | 25 MIN. | SWEDISH LANGUAGE
One family, two arborists and a friend met in the aftermath of a tragedy. A beautiful film about grief, compassion and how our experiences sometimes bring us together.

Baby
DENMARK 2014 | DIRECTOR: CAMILLA RAMONN | 24 MIN. | DANISH LANGUAGE | ENGLISH SUBTITLES
Nadjaline is six years’ old and lives with her mother in the suburbs. She should recently have had a sibling but her mother lost the baby late in the pregnancy and is now depressed. To make her mum happy again Nadjaline does something very stupid.

Sabra
사브라 | KOREA 2014 | DIRECTOR: DAEGUN JUNG | 29 MIN. | KOREAN LANGUAGE | ENGLISH SUBTITLES
Han-sol hasn’t seen his old friend Gi-suk in over two years. Their big, common interest was hip-hop, but something has changed. Han-sol is feeling down and is very quiet. He must find the strength to run away from his life with a sadistic father.Allt vi delar
SVERIGE 2014 | REGI: JERRY CARLSSON | 25 MIN. | SVENSKT TAL
En familj, två arborister och en vän möts i efterdyningarna av en tragedi. En vacker film om sorgearbete, medmänsklighet och om hur våra erfarenheter ibland för oss samman.

Baby
DANMARK 2014 | REGI: CAMILLA RAMONN | 24 MIN. | DANSKT TAL | ENGELSK TEXT
Nadjaline är sex år och bor med sin mamma i en förort. Hon skulle nyligen ha fått ett syskon, men mamman förlorade barnet i slutet av graviditeten och är nu deprimerad. För att göra mamma glad igen gör Nadjaline något väldigt dumt.

Sabra
사브라 | KOREA 2014 | REGI: DAEGUN JUNG | 29 MIN. | KOREANSKT TAL | ENGELSK TEXT
Han-sol har inte sett sin gamla kompis Gi-suk på över två år. Deras stora gemensamma intresse var hip hop, men något har förändrats. Han-sol är dyster och tystlåten. Han måste hitta styrkan att komma bort från ett liv med en sadistisk pappa.