THE MITTEN
LA MOUFLE | FRANCE, BELGIUM 2014 | DIRECTOR: CLÉMENTINE ROBACH | 9 MIN. | NO SPOKEN LANGUAGE
It’s snowing. Lily and her grandfather build a birdhouse to help the birds survive the winter. But where will the other animals find shelter? Lily leaves her red mitten by a tree.  A little mouse finds the mitten and then even more animals arrive. How many can fit into the mitten?

HERMAN’S HEART
HERMANS HJERTE | NORGE 2014 | DIRECTOR: ANNE KRISTIN BERGE | 9 MIN. | NORWEGIAN LANGUAGE | ENGLISH SUBTITLES | ANIMATION
Herman lives in peace with his teddy bear inside a large tree. Suddenly an intruder appears.  Herman throws the intruder out but soon realises that he must embark on a rescue mission. A sweet film about friendship and the importance of being inclusive.

ROSSO PAPAVERO
SLOVAKIA 2014 | DIRECTOR: MARTIN SMATANA | 6 MIN. | NO SPOKEN LANGUAGE | ANIMATION
A boy with a vivid imagination is all alone in a desolate forest in the middle of the night. Suddenly, out of a flower, a dream-like circus tent appears. The strangest of creatures make an entrance. Will the boy be able to resist the magical show that is about to start?

CLOUDY GOATS
BOZGHALEHAYE ABIR | IRAN 2014 | DIRECTOR: HAMID KARIMIAN | 5 MIN. | NO SPOKEN LANGUAGE | ANIMATION
A little lamb is jumping around all alone in the woods. When you’re on your own, everything can seem scary. Even in the clouds you can see scary things or you can choose to see your friends, because then loneliness doesn’t seem so scary after all.

LAMBS
LÄMMER | GERMANY 2014 | DIRECTOR: GOTTFRIED MENTOR | 4 MIN. | NO SPOKEN LANGUAGE | ANIMATION
A ewe and a ram are trying to raise their defiant little lamb. The lamb won’t bleat or have its wool shorn and it wants to go its own way. The parents are at a loss: this is a situation they do not know how to handle.THE MITTEN
LA MOUFLE | FRANKRIKE, BELGIEN 2014 | REGI: CLÉMENTINE ROBACH | 9 MIN. | UTAN TAL
Det snöar. Lily och hennes farfar bygger en fågelholk för att hjälpa fåglarna överleva vintern. Men var ska de andra djuren hitta lä? Lily lämnar sin röda vante vid trädet. En liten mus hittar vanten och sedan kommer ännu fler djur. Hur många får plats?

HERMAN’S HEART
HERMANS HJERTE | NORGE 2014 | REGI: ANNE KRISTIN BERGE | 9 MIN. | NORSKT TAL | ENGELSK TEXT | ANIMATION
Herman bor i lugn och ro med sin nalle inuti ett stort träd när det plötsligt kommer en inkräktare. Herman slänger ut hen men inser snart att han måste ge sig ut på ett räddningsuppdrag. Söt film om vänskap och vikten av att vara inkluderande.

ROSSO PAPAVERO
SLOVAKIEN 2014 | REGI: MARTIN SMATANA | 6 MIN. | UTAN TAL | ANIMATION
Det är natt och en fantasifull pojke är ensam i en ödslig skog. Ur en blomma uppenbarar sig plötsligt ett drömskt cirkustält som de allra märkligaste varelser börjar spatsera in i. Kommer pojken kunna stå emot den magiska föreställning som vankas?

CLOUDY GOATS
BOZGHALEHAYE ABIR | IRAN 2014 | REGI: HAMID KARIMIAN | 5 MIN. | UTAN TAL | ANIMATION
Ett litet lamm hoppar ensamt omkring i skogen, när man är själv kan allt vara läskigt. Till och med i molnen kan man se skrämmande saker. Eller så kan man välja att se sina kompisar och då känns ensamheten inte så farlig.

LAMBS
LÄMMER | TYSKLAND 2014 | REGI: GOTTFRIED MENTOR | 4 MIN. | UTAN TAL | ANIMATION
På en gräsplätt uppfostrar en tacka och en bagge sitt trotsiga lamm. Lammet vill varken bräka eller klippa sig som andra utan hellre gå sin egen väg. Det här vet inte föräldrarna hur de ska hantera.