[:en]Dyab-2

Dyab
Kurdistan, Iraq 2016. Director: Mazin M Sherabayani. 20 min. Documentary. Language: Kurdish, Arabic. Subtitles: English. Recommended for Swedish school class 6 and upwards.

12-year-old Dyab is a Kurdish Yazidi boy living in a refugee camp after Islamic State’s terrible attacks on the villages of the Sinjar Mountains. Dyab dreams of becoming a director in order to tell the whole world about the history and suffering of his people. TSS
Social issues, politics, human rights

Angelus Novus,1

Angelus Novus
Netherlands, Afghanistan 2015. Director: Aboozar Amini. 23 min. Language: Farsi, Turkish. Subtitles: English. Recommended for Swedish school class 6 and upwards.

Ali and his brother are refugees from Afghanistan trying to make a life for themselves in Turkey. They polish shoes in the street and dream of maybe moving on to Greece. Well-made film, which highlights a burning issue through a keen child’s eye view. DL
Politics, right and wrong, school

INUT_003

IN/OUT
Sweden 2015. Director: Olivier Guerpillon. 21 min. Language: Swedish, English, Arabic. Subtitles: English. Recommended for Swedish school classes 7–9.

A Swedish family is on a short visit to Morocco. They’ve taken a tourist bus from Spain. They discover Tangier, the bustling harbour city opening onto the Straits of Gibraltar. Mehdi is a street child from Tangier who comes across the family, and their fates intertwine during the space of a few warm summer hours. TK
Socail issues, right and wrong, family life[:sv]Dyab-2

Dyab
Kurdistan, Iraq 2016. Regi: Mazin M Sherabayani. 20 min. Dokumentär. Kurdiskt, arabiskt tal. Engelsk text. Rek. för åk 6–gymnasiet.

12-åriga Dyab är en kurdisk yazidisk pojke som bor i flyktningläger efter Islamiska statens förfärliga angrepp på byarna vid Sinjarbergen. Dyab drömmer om att blir regissör för att berätta om sitt folks historia och lidande för hela världen. TSS
Samhällsfrågor, politik, mänskliga rättigheter

Angelus Novus,1

Angelus Novus
Nederländerna, Afghanistan 2015. Regi: Aboozar Amini. 23 min. Tal på farsi och turkiska. Engelsk text. Rek. för åk 6–gymnasiet.

Ali och hans lillebror är flyktingar från Afghanistan som nu försöker bygga en tillvaro i Turkiet. De putsar skor på gatan och drömmer om att kanske fly vidare till Grekland. Välgjord film med starkt barnperspektiv om ett brännande aktuellt ämne. DL
Politik, rätt & orätt, skola

INUT_003

IN/UT
Sverige 2015. Regi: Olivier Guerpillon. 21 min. Svenskt, engelskt och arabiskt tal. Engelsk text. Rek. för 7–9.

En svensk familj är på kortbesök i Marocko. De har åkt med en turistbuss från Spanien. De upptäcker Tanger, den myllrande hamnstaden vid Gibraltarsundet. Mehdi är ett gatubarn från Tanger som träffar på familjen och deras öden kommer att korsas under några varma sommartimmar. TK
Samhällsfrågor, rätt & orätt, familjeliv[:]