All seven films competing for Region Skåne’s Short Film Award can be seen together on Thursday 17/3 at 9.00am in Panora 3.

Farida
Norway 2015. Director: Ragnhild Sørheim. 15 min. Documentary. Language: Norwegian. Subtitles: English. Recommended for Swedish school classes 5–6.

9-year-old Farida is sent to Afghanistan after nearly four years in Norway. To a land where she’s never been, with a new language and an alien culture. She misses her friends, her school and the feeling of security which she had I the small Norwegian town of Dokka. TSS
Identity, politics, social issues

Hursit
Hurşit. Turkey 2015. Director: Selcen Yilmazoglu. 8 min. Language: Turkish. Subtitles: English. Recommended for Swedish school classes 5–6.

The boy Hursit has to learn the fine virtues of kindness and tolerance, which fly in the face of the hate and prejudice of the real world. Hursit reminds us that it’s not just what we say that matters, but what we do – and of the importance of standing up for the equality of all human beings. DL
Right and wrong, friendship, ethics

I Want To Dance
Liv. Sweden 2016. Director: Rebecka Forsberg. 12 min. Language: Swedish. Subtitles: English. Recommended for Swedish school classes 1–3.

Liv is 9 years old and has a passion for ballet dancing. She wants to apply to ballet school and needs new shoes, but her deeply religious parents would prefer that she focused on something rather less worldly than dance. She seeks the help of her friend Fatima, in order to pursue her dream. DL
Dance, religion, friendship

My Grandfather Was a Cherry Tree
Мой дедушка был вишней. Russia 2015. Director: Olga Poliektova, Tatiana Poliektova. 13 min. Animation. Language: Russian. Subtitles: English. Recommended for Swedish school classes 6–8.

A boy moves away to the the countryside with his mum to live with his grandma and grandad. He learns a great deal about life and death from them. Grandad can listen to the breathing of the trees and the grass, and he believes that a person can’t die as long as someone loves them. TSS
Existential questions, family life, love

The Light Eater
Luxembourg 2015. Director: Sean McCormack. 12 min. Animation. Language: English. Recommended for Swedish school classes 5–6.

Light Eater doesn’t have an easy time of it at the new school, and at home mum is depressed since the death of his dad. When the boy opens his mouth to speak, he swallows the light around him. But he’s also great at drawing and his pictures are full of bright colours. DL
Existential questions, art, school

Tuesday
Sali. France 2015. Director: Ziya Demirel. 12 min. Language: Turkish. Subtitles: English. Recommended for Swedish school class 9 and upwards.

On a perfectly normal day in Istanbul, a teenage girl is observed being harassed by men. During the day, she’s reminded, both by her classmates and by strangers, that she must accept certain rules governing physical contact simply because of her sex. Rules which do not apply to her male harassers. TC
Equality, human rights, gender roles

Where Water Comes Together With Other Water
Dove l’acqua con altra acqua si confonde. Italy 2015. Director: Gianluca Mangiasciutti, Massimo Loi. 14 min. Language: Italian. Subtitles: English. Recommended for Swedish school class 8 and upwards.

Luca is a lone wolf who likes to be totally on his own at the swimming baths. But one evening, Mia turns up. They continue to bump into each other every Monday and gradually get to know one another. Lovely, well-crafted and atmospheric film with a somewhat unexpected twist. DL
Sport, love, relationshipsAlla 7 filmer i tävlan om Region Skånes kortfilmpris visas tillsammans torsdag den 17/3 kl 9.00 på Panora 3.

Farida
Norge 2015. Regi: Ragnhild Sørheim. 15 min. Dokumentär. Norskt tal. Engelsk text. Rek. för åk 5–6.

9-åriga Farida blir skickad till Afghanistan efter nästan fyra år i Norge. Till ett land hon aldrig varit i, med ett okänt språk och en främmande kultur. Hon saknar sina kompisar, skolan och den trygghet hon hade i den lilla småstaden Dokka. TSS
Identitet, politik, samhällsfrågor

Hursit
Hurşit. Turkiet 2015. Regi: Selcen Yilmazoglu. 8 min. Turkiskt tal. Engelsk text. Rek. för åk 5–6.

Pojken Hursit får lära sig fina värderingar om godhet och tolerans, som krockar med verklighetens hat och fördomar. Hursit påminner oss om att det är viktigt vad vi gör, inte bara vad vi säger, och betydelsen av att stå upp för alla människors lika värde. DL
Rätt & orätt, vänskap, etik

Liv
Sverige 2016. Regi: Rebecka Forsberg. 12 min. Svenskt tal. Engelsk text. Rek. för åk 1–3.

Liv är 9 år och har en passion för att dansa balett. Hon vill söka till balettskolan och behöver nya skor men hennes djupt troende föräldrar ser helst att hon ägnar sig åt något mindre kroppsligt än dans. Hon tar hjälp av sin vän Fatima för att förverkliga sin dröm. DL
Dans, religion, vänskap

My Grandfather Was a Cherry Tree
Мой дедушка был вишней. Russia 2015. Regi: Olga Poliektova, Tatiana Poliektova. 13 min. Animation. Ryskt tal. Engelsk text. Rek. för åk 6–8.

En pojke flyttar ut till landet med sin mamma för att bo med sin mormor och morfar. Av dem får han lära sig mycket om livet och döden. Morfar kan lyssna på träden och gräset som pustar och han tror att en person inte kan dö så länge någon älskar den. TSS
Livsfrågor, familjeliv, kärlek

The Light Eater
Luxemburg 2015. Regi: Sean McCormack. 12 min. Animation. Engelskt tal. Rek. för åk 5–6.

Light Eater har det inte lätt i den nya skolan och hemma är mamma deprimerad efter pappans död. När pojken öppnar sin mun för att prata sväljer han ljuset runt omkring. Men han är också duktig på att teckna och hans bilder är fulla av ljusa färger. DL
Livsfrågor, konst, skola

Tuesday
Sali. Frankrike 2015. Regi: Ziya Demirel. 12 min. Turkiskt tal, engelsk text. Rek. För åk 9–gymnasiet.

En vanlig vardag i Istanbul betraktas en tonårstjejs kontakt med närgångna män. Under skoldagen påminns hon av såväl klasskamrater som allmänheten att hon, på grund av sitt kön, antas acceptera unika spelregler gällande fysisk kontakt, som hennes förövare på grund av sitt kön undgår. TC
Jämställdhet, mänskliga rättigheter, könsroller

Where Water Comes Together With Other Water
Dove l’acqua con altra acqua si confonde. Italien 2015. Regi: Gianluca Mangiasciutti, Massimo Loi. 14 min. Italienskt tal. Engelsk text. Rek. för åk 8–gymnasiet.

Luca är ensamvarg som gillar att vara helt själv i simhallen. Men en kväll dyker Mia upp. De fortsätter att stöta på varandra varje måndag och börjar sakta lära känna varandra. Fin, välgjord och stämningsfull film med en något oväntad vändning. DL
Idrott, kärlek, relationer