Lilla Anna and Långa Farbrorn are very different but are friends nonetheless. She is short and courageous, he is tall and afraid of things. Lilla Anna always comes to the rescue when Långa Farbrorn gets in a mess or chickens out of something.Lilla Anna och Långa Farbrorn är väldigt olika, men kompisar ändå. Hon är kort och modig, han är lång och rädd av sig. Lilla Anna fixar det mesta när Långa Farbrorn klantar sig eller fegar ur. DL