Hilma2

Hilma
Sweden 2015. Director: Hanna Sköld. 15 min. Language: Swedish, Swedish sign language. Subtitles: Swedish. Recommended from age 7.

In the attic of the family’s new house, Hilma, who is deaf, finds a tape recorder, and starts recording her surroundings. In a world which communicates with sound, the tape recorder is her attempt to make herself understood. VJ

Tree Fairy3

Tree Fairy
United Kingdom 2013. Director: Louis Neethling. 25 min. Language: English, UK sign language. Subtitles: Swedish. Suitable for all ages.

It’s Christmas, and a deaf girl called Libby feels left out, but gets cheered up when a magical fairy pays a visit. Libby makes a special wish. Will it come true? VJ

Little world2

Little World
United Kingdom 2012. Director: Becky Bailey, Kim Noce. 8 min. Animation. Language: English, UK sign language. Subtitles: Swedish. Recommended from age 7.

An animated drama in black and white, which portrays the world of a deaf girl at a Victorian boarding school. Painstakingly put together by animators from all over the world, Little World has been compared to the animated classic Persepolis. VJ

rubbishmonster2

The Rubbish Monster
South Africa 2006. Director: Braam Jordaan. 1 min. Animation. No dialogue. Rek. från 7 år.

Look out! The rubbish monster is getting bigger and bigger! How can it be stopped?!? VJ

The kiss3

The Kiss
United Kingdom 2014. Director: Charlie Swinbourne. 7 min. Language: English, UK sign language. Subtitles: Swedish. Recommended from age 7.

When a hearing couple meet a deaf couple at a café, they suddenly realize that certain things can only be said with a kiss. VJ

You me1

You, Me
United Kingdom 2012. Director: Simon Herdman. 23 min. Language: English, UK sign language. Subtitles: Swedish. Recommended from age 11.

An emotional drama about how the closure of a school for the deaf affects the deaf people connected to it. A little deaf girl looks forward to Christmas, at the same time as a deaf teacher struggles to accept that his students will have to find a new school. VJ

Skrattar bäst som skrattar sist3

He who laughs last, laughs best
Skrattar bäst som skrattar sist. Sweden 2015. Director: Adil Ahmed. 11 min. Language: Swedish sign language. Subtitles: Swedish. Recommended from age 11.

Going to school can be extremely difficult. The film depicts how a student is constantly harassed by a classmate. But with a goal in life, and by focusing on the right things, it can be possible to turn everything around. This is a film project by students at Mo Gård folkhögskola in Åkarp, just outside Malmö. VJHilma2

Hilma

Sverige 2015. Regi: Hanna Sköld. 15 min. Svenskt tal, svenskt teckenspråk. Svensk text. Rek. från 7 år.

På vinden i familjens nya hus hittar döva Hilma en bandspelare och börjar spela in sin omgivning. I en värld som kommunicerar med ljud blir bandspelaren hennes försök att göra sig förstådd. (Visas även som förfilm till Marie’s Story onsdag den 16/3 kl 12.30) VJ

Tree Fairy3

Tree Fairy
Storbritannien 2013. Regi: Louise Neethling. 25 min. Engelskt tal, brittiskt teckenspråk. Svensk text. Barntillåten.

En döv flicka som heter Libby känner sig utanför under julen, men blir glad när en magisk fe kommer på besök. Hon önskar sig en speciell önskning. Kommer den att uppfyllas? VJ

Little world2

Little World
Storbritannien 2012. Regi: Becky Bailey, Kim Noce. 8 min. Animation. Engelskt tal, brittiskt teckenspråk. Svensk text. Rek. från 7 år.

Ett animerat drama i svart/vitt som visualiserar en döv flickas värld på en viktoriansk internatskola. Omsorgsfullt skapad av animatörer över hela världen, har Little World jämförts med den animerade klassikern Persepolis. VJ

rubbishmonster2

The Rubbish Monster
Sydafrika 2006. Regi: Braam Jordaan. 1 min. Animation. Utan tal. Rek. från 7 år.

Se upp! Skräpmonstret blir större och större! Hur stoppar man det?!? VJ

The kiss3

Kyssen
The Kiss. Storbritannien 2014. Regi: Charlie Swinbourne. 7 min. Engelskt tal, brittiskt teckenspråk. Svensk text. Rek. från 7 år.

När ett hörande par möter ett dövt par på ett café inser de plötsligt att vissa saker bara kan sägas med en kyss. VJ

You me1

You, Me
Storbritannien 2012. Regi: Simon Herdman. 23 min. Engelskt tal, brittiskt teckenspråk. Svensk text. Rek. från 11 år.

Ett känslosamt drama om hur nedläggningen av en dövskola påverkar döva som är kopplade till den. En liten döv flicka ser fram emot julen, samtidigt kämpar en döv lärare att acceptera att hans elever kommer att behöva hitta en ny skola. VJ

Skrattar bäst som skrattar sist3

Skrattar bäst som skrattar sist
Sverige 2015. Regi: Adil Ahmed. 11 min. svenskt teckenspråk. Svensk text. Rek från 11 år.

Att gå i skolan kan vara riktigt tufft. Filmen skildrar hur en elev ständigt blir utsatt för trakasserier av en annan klasskamrat. Men med ett mål i livet och ett fokus på rätt saker kan livet ge en annan vändning. Det här är ett filmprojekt av deltagare från Mo Gård folkhögskola i Åkarp. VJ

Kortfilmspaketet visas i samarbete med Dövfilmfestival Skåne 2016.