Dreams
ITALY 2014 | DIRECTOR: ALESSANDRA PESCETTA | 18 MIN.
ITALIEN LANGUAGE| ENGLISH SUBTITLES
”What is your favorite dream?”, Victoria asks Ahlem. They are from Poland and Tunisia and have both grown up in Sicily. They dream about new places, interesting people and important things to do. They dream of their lives that have been and what they are about to become.

We never returned
SWEDEN 2014 | DIRECTOR: ASTRID ASKBERGER, ANNIKA IVERSSON | 28 MIN.
SWEDISH LANGUAGE | ENGLISH SUBTITLES | DOCUMENTARY
Can a theatre play make a difference? Four teenage girls put on a play where they bring real refugee stories to life. Before the premiere, they perform the play for the people whose experiences the script is based on. It will be a stormy meeting.

The Lucky Pennies
LES CENNES CHANCEUSES | CANADA 2014 | DIRECTOR: ÉMILIE ROSAS | 17 MIN.
FRENCH LANGUAGE | ENGLISH SUBTITLES
Antoine lives with her alcoholic and violent father and her mother who doesn’t dare to do anything about it. But Antoine has a friend who knows how to make wishes come true.

In August
EN AOÛT. SWITZERLAND 2014 | DIRECTOR: JENNA HASSE | 9 MIN.
FRENCH LANGUAGE | ENGLISH SUBTITLES
Six-year Margaux’s parents are going to separate. Dad packs his belongings into the car and is ready to leave. Before he goes, dad and daughter spend the day together.Dreams
ITALIEN 2014 | REGI: ALESSANDRA PESCETTA | 18 MIN.
ITALIENSKT TAL | ENGELSK TEXT
”Vilken är din favoritdröm?”, frågar Victoria Ahlem. De kommer från Polen och Tunisien och har båda vuxit upp på Sicilien. De drömmer om nya platser, spännande människor och viktiga saker att göra. De drömmer om sina liv som varit och just ska bli till.

Vi återvände aldrig
SVERIGE 2014 | REGI: ASTRID ASKBERGER, ANNIKA IVERSSON | 28 MIN.
SVENSKT TAL | ENGELSK TEXT | DOKUMENTÄR
Kan en teaterföreställning göra skillnad? Fyra tonårstjejer sätter upp en pjäs där de iscensätter verkliga flyktinghistorier. Innan premiären spelar de upp pjäsen för de personer vars erfarenheter manuset bygger på. Det blir ett omtumlande möte.

The Lucky Pennies
LES CENNES CHANCEUSES | KANADA 2014 | REGI: ÉMILIE ROSAS | 17 MIN.
FRANSKT TAL | ENGELSK TEXT
Antoine bor med sin alkoholiserade samt våldsamma pappa och mamma som inte vågar göra något åt saken. Men Antoine har en kompis som vet hur man kan få önskningar att gå i uppfyllelse.

In August
EN AOÛT. SCHWEIZ 2014 | REGI: JENNA HASSE | 9 MIN.
FRANSKT TAL | ENGELSK TEXT
Sexåriga Margaux’ föräldrar ska separera. Pappa packar ut i bilen och är redo att lämna hemmet, men innan han åker, spenderar pappa och dotter dagen tillsammans.