Join the baby birds on their adventurous walk, away from the nest. Meet the little sheep who decided to leave his flock and Lage the owl, who left the dark forest to become a big city owl. DLFölj med på fågelbarnens äventyrliga promenad bort från hemmet. Möt det lilla fåret som bestämt sig för att lämna sin flock och ugglan Lage som lämnat den mörka skogen för att bli storstadsuggla. DL