Oh no, the zebra’s stripes go haywire when it runs into a tree. Horizontal stripes become vertical stripes, frills, dots, spots, stars, hearts. The zebra tries to get the stripes back into place again much to the amusement of its friends.Å nej, zebrans ränder ballar ur då hen springer in i ett träd. Vågräta ränder blir till lodräta ränder blir till krusiduller, prickar, fläckar, stjärnor, hjärtan. Zebran försöker få ränderna på rätt plats igen. Väldigt kul, tycker kompisarna.