Karla is in love with Janus and wants to show him her pet bird. When Janus hurts Karla she takes it out on her younger brother. A strong drama about forbidden feelings and the difficulty of controlling them. DLKarla är förälskad i Janus och vill visa upp sin tama fågel för honom. När Janus sårar Karla går det ut över hennes lillebror. Starkt drama om förbjudna känslor och svårigheten att styra över dem. DL