For someone with a bit of imagination, everyday life can offer exciting – and potentially, fatally dangerous – opportunities for playing games. Daylen is a girl with a vivid imagination who thinks that the more dangerous the game, the better … CMFör någon med lite fantasi kan den enklaste vardagen ständigt bjuda på spännande – och potentiellt dödsfarliga – lekmöjligheter. Daylen är en tjej med mycket fantasi – och ju farligare lek desto bättre… CM