Fourteen-year-old Alex works at an auto repair shop and hangs out with his friends. Her desire to be herself and finding her identity leads to conflict and power struggles. Kira Richards Hansen’s previous film, Damn Girl, won Region Skåne’s short film prize at BUFF 2013.Fjortonåriga Alex arbetar på en bilverkstad och hänger med sina killkom- pisar. Hennes önskan att få vara sig själv och hitta sin identitet leder till konflikter och maktkamp. Kira Richards Hansens förra film Damn Girl, vann Region Skånes kortfilmpris på BUFF 2013.