Is your profession to set the clock that shows the time all over the world to ensure that no one sleeps in again? If it is, you must watch out for meddlesome young apprentices who turn time back or make it stop altogether… EKÄr ditt yrke att vrida upp klockan som ställer tiden i hela världen så ska du inte försova dig. Du ska också se upp för klåfingriga små lärlingar, som vrider klockan tillbaka, eller får den att stanna… EK