Can a theatre play make a difference? Four teenage girls put on a play where they bring real refugee stories to life. Before the premiere, they perform the play for the people whose experiences the script is based on. It will be a stormy meeting.Kan en teaterföreställning göra skillnad? Fyra tonårstjejer sätter upp en pjäs där de iscensätter verkliga flyktinghistorier. Innan premiären spelar de upp pjäsen för de personer vars erfarenheter manuset bygger på. Det blir ett omtumlande möte.