[:en]You find geometry all over the place in the natural world. It’s even a big part of you. Children and animals change shape to show us how to discover our own bodies. How do others see us and how do we see ourselves through the eyes of others? 

GEOMETRT, IDENTITY, NATURE

 [:sv]Du hittar geometri överallt i naturen. Den är till och med en stor del av dig. Barn och djur ändrar form för att visa hur vi upptäcker vår egen kropp. Hur ser andra oss och hur ser vi oss själva genom andras ögon?

GEOMETRI, IDENTITET,  NATUREN[:]