The beginning of summer is also the end of thirteen-year old Svenja’s childhood. She wants to be a part of the clique around Janine, but to be included, she has to put up with being treated badly. And Svenja is prepared to sacrifice everything for Janine’s gang, even her only friend.Början av sommaren är slutet på trettonåriga Svenjas barndom. Hon vill vara en del av klicken kring den bländande Janine. För att få vara med får hon dock uthärda att bli illa behandlad. Svenja är villig att offra allt för dem, till och med sin enda vän.