Lennart is bullied at school and has a gym teacher who makes his life difficult. He escapes from reality by dreaming of Brigitte Bardot. His salvation is when a new girl moves into the neighbourhood. DLLennart är mobbad i skolan och har en gympalärare som gör livet svårt för honom. Han flyr verkligheten genom att drömma om Brigitte Bardot. När en ny grannflicka flyttar in blir det hans räddning. DL