Tony and Lena are in a bedroom. The expectation is that they will have sex. With a spot-on tone and balanced direction, this is the story of fear, courage and the way we see others, based on what we think we know. DLTony och Lena befinner sig i ett sovrum och förväntas ligga med varandra. Med säker tonträff och väl avvägd personregi berättas om ängslan, mod och hur vi ser på varandra utifrån förutbestämda roller. DL