Alva and Tilde are at the pool with the rest of the class. Tilde tells Alva that she has got her period. Alva feels that something has changed. A film about friendship and what it can be like when things happen and you can’t really grasp what’s changing and why.Alva och Tilde är och simmar med klassen. Tilde berättar att hon fått mens och Alva känner att något har blivit annorlunda. En film om vänskap och hur det kan vara när något händer och båda tappar taget utan att riktigt veta varför.