Whose responsibility is it to use contraception? A young woman’s personal account of her experiences, combined with spartan imagery, deals with questions around the balance of power in relationships and brings them to a head. The film won BUFF’s prize at Novemberfestivalen 2014.Vems ansvar är det att använda preventivmedel? En ung kvinnas person- liga berättelse om sina erfarenheter i kombination med ett sparsmakat bildspråk ställer frågor om maktförhållanden på sin spets. Filmen vann BUFF:s pris på Novemberfestivalen 2014.