”When you stop growing, you die”. A four-year old boy ponders the world he sees around him, life and death.”När man slutar växa, så dör man”. En fyraårig pojke reflekterar kring världen och vad han ser runt omkring sig, livet och döden.