It’s dark and rainy, everyone is sad and a boy is hiding in his tree house when the neighbour’s girl shows up. Someone has died. The tree house is safe and one might need one’s very own place for a while before the grief can be shared with others.Det är mörkt och regnigt, alla är ledsna och en pojke gömmer sig i sitt trädhus då en grannflicka hälsar på. Någon har dött, trädkojan är trygg och sorg kan betyda att en behöver ett helt eget ställe att vara på en stund innan sorgen går att dela med andra.