Two brothers are home alone and have no idea when their father will get home. On this day they will be brought closer to one another and will have to endure pain that none of them could have foreseen.Två bröder är ensamma hemma, ovetandes om när deras pappa kommer hem. Det kommer att bli en dag då de förs närmare varandra och får utstå en smärta som ingen av dem hade kunnat förutspå.