Ten year old Rémi, befriends a girl while on holiday. Her family seems so perfect. Rémi is fascinated by the girl’s Dad, but finds it difficult to understand and handle his own feelings. One day Rémi steals the Dad’s swimming trunks…Rémi, tio år, blir vän med en flicka på semestern. Hennes familj verkar vara så perfekt. Han fascineras av hennes pappa, men har svårt att förstå och hantera sina känslor. En dag stjäl Rémi pappans badbyxor …