En hjord märkliga elefantliknande djur med måltavla på rumpan springer runt på irrfärd tillsammans med sin herde genom ett underligt landskap. Var är de? Vart är de på väg?