Sixteen-year-old Clara is kicked out by her mother and at the new place where she lives, she has a neighbor called Helmut.  He walks around with a crown on his head and gives a speech from his balcony every morning. Clara is not very enthusiastic but Helmut sees something special in her.Clara, 16 år, sparkas ut av sin mamma och blir granne med Helmut. Han går runt med en kungakrona på huvudet och håller tal från sin balkong varje morgon. Clara är inte särskilt entusiastisk, men Helmut ser något speciellt i Clara.